מדיניות הפרסום של המכון

מדיניות פרסום כללית לפוסטים, מאמרים ותגובות באתר:
המכון פועל על פי מדיניותו להיות פתוח לכל רעיון, כך שהפוסטים מתפרסמים באופן חופשי, כמעט ללא ביקורת. המטרה בהעלאת רעיונות רבים ויצירת סיעור מוחות חופשי, שמתוך הרעיונות הרבים שיועלו – כמה יבשילו ויהפכו למחקרים, וכן יעוררו חשיבה והרחבת התודעה. לכן, כל המתפרסם באתר המכון הוא רק על דעת המפרסם ובאחריותו. רק דבר שיבשיל לכלל מחקר או פרויקט שיבוצעו על ידי המכון, מסקנותיו יתפרסמו בשם המכון.
כאשר פוסט מוגש לפרסום הוא עובר ביקורת ראשונית על מנת לוודא כי אינו מכיל חומר בעל אופי מיסיונרי, כפיה דתית או חילונית, או תוכן פוגעני באחד הציבורים המגוונים המרכיבים את המכון. כן נבדק שהוא עומד באמות מידה מקצועיות וכי הוא אינו סותר באופן בוטה את תחום העיסוק של המכון. לרוב, כל התנאים הנ״ל מתקיימים והפוסט מאושר תוך זמן קצר לפרסום.

מדיניות הפרסום של פעילויות ומוצרים שאינם שייכים למכון:
המכון מאפשר לחבריו לפרסם פעילויות כגון ימי עיון, סדנאות, הרצאות, כנסים וכן מוצרים כגון ספרים, קורסים וכד׳, אשר קשורים לתחום העיסוק של המכון, באמצעים העומדים לרשות המכון -באתר האינטרנט, בדף הפייסבוק ובידיעון.

פרסום של כנס, פעילות או מוצר כרוך בתשלום, חברי מכון בעלי חברות פעילה (ששילמו דמי חבר בשנה הנוכחית) זכאים להנחה.

למידע נוסף יש לפנות לנציג המכון במייל הבא: [email protected]