החזון

אנו עומדים בתקופתנו בצומת היסטורית בתולדות המדע. יותר ויותר חוקרים מכל תחומי המדע מתחילים לדבר בגלוי על אפשרות הקיום של מציאות שאינה יכולה להיקלט בחמשת החושים. מציאות שהיא מעל זמן ומקום ואינה נגזרת של דבר או דברים שהם כן תחת מגבלות ואפשרויות קליטה אלו. נראה שבשל השטח לשינוי פרדיגמה. שינוי הפרדיגמה אינו מתבטא בשינוי השיטה המדעית עצמה אלא בעצם הנכונות לחקור ולדון בפתיחות בדברים, שנותרו עד כה מחוץ לדיון המדעי המקובל. הוא מתבטא בפתיחות מדעית, בהרחבת תחומי המחקר ובניסיון לאינטגרציה יעילה יותר בין ענפי ידע מדעיים קלסיים לבין ענפי ידע אחרים.

 החזון שלנו הוא ליצור תשתית שתעודד, תיזום ותפרסם מחקרים פתוחים. דהיינו מחקרים שלא יקדשו שום הנחות יסוד והשקפות, גם לא של קיומה או אי קיומה של המציאות שמעבר לחושים. מחקרים שיתייחסו לידע האנושי על כל גווניו ומקורותיו. אנו מאמינים כי יש סיכוי רב שאינטגרציה מלאה של כל תחומי הידע האנושי, ללא ויתור על ביקורת איכותית רצינית תזניק את האנושות קדימה ותועיל לה ברבדים רבים.

 חוקרים שונים כבר הפנימו את שינוי הפרדיגמה ומנסים להציג לעולם מחקרים פורצי דרך, כל אחד בתחומו, אך נתקלים בקשיים מרובים בפרסומם ומימונם. עד כה הם פעלו באופן עצמאי, ללא תיאום וללא תמיכה. ברצוננו לאסוף את כל המחקרים הרציניים שנעשו עד כה, לחבר כמיטב יכולתנו בין כל החוקרים המקצועיים שעוסקים כבר במחקר פתוח שכזה, ובמקרה הצורך לסייע להם במימון. כמו כן, אנו שואפים ליזום מחקרים חדשים בהיקף רחב ולצרף לארגון כל חוקר רציני, שמוכן לשקול מחדש את ההנחות המוקדמות וההשקפות שהתקבעו בעבר. אנו מתכוונים לפרסם רק מחקרים שיעמדו בדרישות של בקרת איכות רצינית וראיות מובהקות ואת אלו נפיץ בכל אמצעי, מדעי וגם פופולרי. ננסה להחדירם בכל דרך לתודעת העולם על מנת שיקבלו את התהודה הראויה.

האידאה המנחה אותנו היא שכל מחקר ראוי לשמו צריך לנבוע מתוך הפליאה, הענווה והסקרנות אין קץ לפתור את חידת העולם, בד בבד עם הנאמנות לאמת שתמיד אפיינה את אנשי המחקר האמתיים.

הפעילות של "המטרה אמת" מבוססת על שלושה ראשים: האיגום של החוקרים והמחקרים, בקרת האיכות הרצינית והתזמון ההיסטורי.