המכון מקדם מחקר פתוח שאינו מקדש שום הנחות יסוד והשקפות, מתייחס לידע האנושי על כל גווניו ומקורותיו בדגש על אינטגרציה ביניהם וביקורת איכותית ורצינית, ובדרך זאת לנסות לארגן את כל הידע האנושי לרבות ממצאי המדע.

מטרות אלו יבוצעו בדרכים כגון:

  • עריכת מחקרים ומיזמים במסגרת המכון.
  • איסוף מחקרים
  • חיבור בין חוקרים
  • עידוד ומימון מחקרים ומיזמים.
  • פרסום מחקרים הן במסגרות ובאופנים מדעיים, הן תורניים והן פופולריים.

Loading