העולם המדעי כבש במאות השנים האחרונות את המקום הראשון במהימנות הידע בתודעה הציבורית. סוד הצלחתו הוא הבניה השיטתית של הידע נדבך אחר נדבך במרוצת הדורות ולרוחב הדור, בין מאות אלפי חוקרים.

לזרם המרכזי בממסד המדעי ישנן הנחות יסוד והשקפות שהתקבעו, שקשה מאוד לערער עליהן גם במסגרת עבודה מדעית. אפשרות הקיום באופן ממשי של מציאות שאינה יכולה להיקלט בחמשת החושים, ושהיא מעל זמן ומקום ואינה נגזרת של דבר או דברים שהם כן תחת מגבלות ואפשרויות קליטה אלו, אינה מקובלת על דעתו של הממסד המדעי של ימינו. כל שכן השפעתה של מציאות זו על העולם הנראה לעין. לכן, בהרבה מתחומי המדע, מפיזיקה דרך חקר המוח ועד להיסטוריה האנושית, מגיעים למסקנות תוך החמצת אפשרויות שיכול להיות שהיו פותחות בפנינו עולם שלם של תפיסות ותובנות.

אנו עומדים בתקופתנו בצומת היסטורית בתולדות המדע. היום עם ריבוי הממצאים והעובדה שיותר ויותר חוקרים מכל תחומי המדע מתחילים להטיל ספק באותן הנחות והשקפות בסיסיות, נראה שבשל השטח לשינוי פרדיגמה. שינוי הפרדיגמה אינו מתבטא בשינוי השיטה המדעית עצמה אלא בעצם הנכונות לחקור ולדון בפתיחות בדברים, שנותרו עד כה מחוץ לדיון המדעי המקובל. הוא מתבטא בפתיחות מדעית, בהרחבת תחומי המחקר ובניסיון לאינטגרציה יעילה יותר בין ענפי ידע מדעיים קלסיים לבין ענפי ידע אחרים.

 הגיעה העת למחקר פתוח שלא יקדש שום הנחות יסוד והשקפות, גם לא של קיומה או אי קיומה של המציאות שמעבר לחושים. הגיעה העת למחקר שיתייחס לידע האנושי על כל גווניו ומקורותיו. אנו מאמינים כי יש סיכוי רב שאינטגרציה מלאה של כל תחומי הידע האנושי, ללא ויתור על ביקורת איכותית רצינית תזניק את האנושות קדימה ותועיל לה ברבדים רבים.

 חוקרים שונים כבר הפנימו את שינוי הפרדיגמה ומנסים להציג לעולם מחקרים פורצי דרך, כל אחד בתחומו, אך נתקלים בקשיים מרובים בפרסומם ומימונם. עד כה הם פעלו באופן עצמאי, ללא תיאום וללא תמיכה. ברצוננו לאסוף את כל המחקרים הרציניים שנעשו עד כה, לחבר כמיטב יכולתנו בין כל החוקרים המקצועיים שעוסקים כבר במחקר פתוח שכזה, ובמקרה הצורך לסייע להם במימון. כמו כן, אנו שואפים ליזום מחקרים חדשים בהיקף רחב ולצרף לארגון כל חוקר רציני, שמוכן לשקול מחדש את ההנחות המוקדמות וההשקפות שהתקבעו בעבר. אנו מתכוונים לפרסם רק מחקרים שיעמדו בדרישות של בקרת איכות רצינית וראיות מובהקות ואת אלו נפיץ בכל אמצעי, מדעי וגם פופולרי. ננסה להחדירם בכל דרך לתודעת העולם על מנת שיקבלו את התהודה הראויה.

 האידאה המנחה אותנו היא שכל מחקר ראוי לשמו צריך לנבוע מתוך הפליאה, הענווה והסקרנות אין קץ לפתור את חידת העולם, בד בבד עם הנאמנות לאמת שתמיד אפיינה את אנשי המחקר האמתיים.

 הפעילות של “המטרה אמת” מבוססת על שלושה ראשים: האיגום של החוקרים והמחקרים, בקרת האיכות הרצינית והתזמון ההיסטורי.

 אנו פונים אליך לחבור אלינו ולחזק את המיזם.

מכון מחקר המטרה אמת.

רוצה להצטרף למכון? לחץ כאן.

Loading