בעלי תפקידים במכון

 


פרופ' דורון אורבך
יו"ר משותף וחבר ועד
[email protected]
052-8898666

ד"ר דב ינאי
יו"ר משותף וחבר ועד
[email protected]
054-2288833

ד"ר פרנסואז טיביקה
נשיאה וחברת ועד
[email protected]
דר' אלון רטר
מנכ"ל וחבר ועד
[email protected]
[email protected]
050-7225629
 


ד"ר שלום סרברניק
חבר ועד
[email protected]
055-9370585
פרופ'  אליהו ריפס
חבר ועד
[email protected]
052-8898666

 

ד"ר חגי פולקמן
חבר ועד
[email protected]
052-2937032
יהונתן קדם
חבר ועד
[email protected]
052-8287030
 


גד הישראלי 
מנהל טכני
[email protected]

גיל טטרו
סמנכ"לית כנסים
[email protected]
050-5726725