מדיניות הפרסום של המכון

מדיניות פרסום כללית:

המכון פועל על פי מדיניותו להיות פתוח לכל רעיון, כך שהפוסטים מתפרסמים באופן חופשי, כמעט ללא ביקורת. המטרה בהעלאת רעיונות רבים ויצירת סיעור מוחות חופשי, שמתוך הרעיונות הרבים שיועלו – כמה יבשילו ויהפכו למחקרים. הניסיון מורה שפתיחות שכזו, בשלב ראשון, יש בה תועלת רבה למחקר פורה. לכן, כל המתפרסם באתר המכון הוא רק על דעת המפרסם ובאחריותו. רק דבר שיבשיל לכלל מחקר שיבוצע על ידי המכון, מסקנותיו יתפרסמו בשם המכון.

אנו מבדילים בין ״פרסום פנימי״ לבין ״פרסום ציבורי״:

כאשר פוסט מוגש לפרסום הוא עובר ביקורת ראשונית על מנת לוודא כי אינו מכיל חומר בעל אופי מיסיונרי, או כפיה דתית או חילונית, או פוגעני באופן לא מידתי באחד הציבורים המרכיבים את המכון וכן שהוא אינו סותר באופן בוטה את תחום העיסוק של המכון. לרוב, כל התנאים הנ״ל מתקיימים והפוסט מאושר תוך זמן קצר לפרסום בסטטוס ״דיון פנימי״. בסטטוס זה הוא זמין לצפיה רק לעמיתי המכון.

במידה ורוצים לקדם פוסט לפרסום ציבורי כך שיהיה זמין לצפיה לציבור הרחב יש לבקש את קידומו מנציג המכון. הודעה על קידום הפוסט תתפרסם בידיעון המכון ויינתן שבוע לעמיתי המכון להביע הסתייגויות. במידה ולא יתקבלו הסתייגויות הפוסט יועבר לסטטוס ״פרסום ציבורי״. אם יתקבלו הסתייגויות הנהלת המכון תדון בהן בשיתוף עם בעל הפוסט.

מדיניות הפרסום של פעילויות ומוצרים שאינם שייכים למכון:

המכון מאפשר לחבריו לפרסם פעילויות כגון ימי עיון, סדנאות, הרצאות, כנסים וכן מוצרים כגון ספרים, קורסים וכד׳ באמצעים העומדים לרשות המכון (באתר האינטרנט, בדף הפייסבוק ובידיעון). על מנת לפרסם פעילות או מוצר יש למלא את התנאים הבאים:

  1. כל חבר במכון שחברותו בתוקף רשאי לפרסם אירועים באתר בסטטוס ״דיון פנימי״ לפי שיקול דעתו כל עוד שאין בהם חומר בעל אופי מיסיונרי, או כפיה דתית או חילונית, או פוגעני באופן לא מידתי באחד הציבורים המרכיבים את המכון והם אינם סותרים באופן בוטה את תחום העיסוק של המכון.
  2. על מנת לקדם פרסום של אירוע לססטוס של ״פרסום ציבורי״  יש להציג אותו קודם כל בפוסט בסטטוס דיון פנימי ולבקש את קידומו. הבקשה תוצג בידיעון. במידה ולא יתקבלו הסתייגויות הפוסט יקודם לפרסום ציבורי לאחר פרק זמן של שבוע ממתן ההודעה בידיעון. אם יהיו הסתייגויות, הנהלת המכון תדון בהן ותכריע.
  3. אם מדובר באירוע בתשלום, לפני הפרסום בססטוס הציבורי נציג המכון יוודא עם בעלי האירוע כי מנויי וחברי המכון זכאים להנחה/הטבה באירוע. בכל מקרה, גם אם מדובר באירוע חינמי, נציג המכון יוודא עם בעל האירוע שהמכון מוזכר ומקודם באירוע עצמו ובפרסומים אחרים שלו.
  4. ייתכן שהמכון יגבה עמלת פרסום בסכום שייקבע מעת לעת. נכון להיום הסכום עומד על סכום של 200 שקלים. ההחלטה אם לגבות את עמלת הפרסום תתקבל ספציפית על פי פרטי האירוע ועלות הפרסום בידי נציג המכון.
  5. לאחר הסדרת כל הסעיפים הקודמים, האירוע יפורסם לציבור הרחב באתר, בידיעון ובדף הפייסבוק של המכון. הפרסומת תמשיך להופיע עד ליום האירוע.

בכל שאלה ניתן לפנות לרֹעִי לוטן גלזר בדוא״ל q.spacer@gmail.com או בטלפון 054-5369363