פרויקט רפואה שלמה

הודעה בדבר פרויקט "רפואה שלמה":

ברצוננו להודיע, כי החל מתאריך 17.2.18, פרויקט 'רפואה שלמה', שהחל במסגרת המכון, אינו חלק מפעילות המכון למדע-תודעה 'המטרה אמת'.

את הפרויקט יזם רועי לוטן-גלזר, וכעת דרכנו מתפצלות. רועי מתכוון להמשיך את הפרויקט באופן עצמאי.

אנו, חברי הועד וההנהלה, מאחלים לו בהצלחה.

בברכה,

ד"ר רחל בלבן

מנכ"לית המכון למדע-תודעה